FUNG LI CREATIVE INTERNATIONAL LTD

香港九龍新蒲崗三祝街15~17號啟業工廠大廈3樓A室

Telephone : +852 3590 5656 / +852 2610 2788
Fax : +852 2610 2699
info@deepfire.com.hk         sales@deepfire.com.hk

 

 
陳列室開放時間:
星期一 至 星期五:上午9時30分 至 下午五時30分
星期六;日 或 公眾假期:休息

付款方式:現金 (只限港幣)

查 詢:  
名 稱* :
電 話 :
傳 真 :
電子郵件* :
內容* :
 
Copyright ? 2011 Fung Li Creative International Ltd 首頁 : 營銷網絡 : 活動新聞 : 產品展示 : 下載中心 : 關於我們 : 聯絡我們